Diferența între releu și întrerupător

Releu față de întrerupătorul de circuit

Electricitate este o sursă puternică de energie, iar aplicațiile sale sunt nenumărate. Cu toate acestea, electricitatea necontrolată și neprotejată este foarte periculoasă. Supraîncărcarea surselor și scurtcircuitul pot provoca daune echipamentelor și, uneori, incendii și pierderi umane. Prin urmare, aceasta poate fi utilizată pentru satisfacerea cerințelor numai dacă putem să o controlam și să fim în siguranță.

O varietate de dispozitive este utilizată pentru a asigura controlul și siguranța unui sistem electric. Comutatoarele sunt un astfel de dispozitiv utilizat pentru controlul energiei electrice. Într-un mod abstract, putem spune că ambele relee și întreruptoarele sunt comutatoare.

Mai multe despre releu

Un releu este un dispozitiv de comutare folosit pentru a controla traiectoria energiei electrice, controlând astfel circuitul în care este orientată energia electrică. În locul utilizării manuală a comutării sau opririi unui circuit, un releu poate fi utilizat pentru a comuta un circuit și pentru a activa / dezactiva între mulți conectați la acesta, prin controlul curentului printr-un ansamblu electromecanic sau printr-un circuit solid. Releul este controlat de un semnal de putere redusă și asigură o izolare electrică completă între circuitele de comandă și control.

Există mai multe tipuri de relee, inclusiv releu de blocare, releu de reed, releu umectat cu mercur, releu polarizat, releu pentru mașini-unelte, releu cu clichet, releu contactor, releu solid releu, releu Buchholz, releu de contact cu ghidare forțată și releu de protecție la suprasarcină.

Sunt luați în considerare următorii factori atunci când selectați un releu pentru un circuit; numărul și tipul contactelor, secvența de contact, tensiunea nominală a contactelor, curentul bobinei, timpul de comutare, montajul și montajul, rezistența la radiații și mediul.

Mai multe despre întrerupătoare de circuit

Un întrerupător este un întrerupător automat care este un dispozitiv de încărcare proiectat folosind tehnici electromecanice pentru a preveni daunele provocate de suprasarcină sau scurtcircuit. Un întrerupător are un solenoid în interior și este menținut la un anumit nivel de tensiune, pentru a menține mecanismul de declanșare în echilibru. Odată ce se constată o defecțiune în circuit, cum ar fi o suprasarcină sau un scurtcircuit, întrerupătorul este declanșat și fluxul curent este întrerupt. După rezolvarea problemei care apare în sistemul electric, întrerupătorul poate fi repornit din nou.

Întreruptoarele se găsesc, de asemenea, în diferite dimensiuni și pachete diferite, specializate la cerințele sistemului electric. La niveluri mai mari de tensiune, mecanismul de întrerupere a circuitului poate fi scufundat într-un material izolator, cum ar fi uleiul, pentru a îmbunătăți performanța.Întreruptoarele mai avansate utilizate în aplicațiile industriale reglează întreruperile prin curenții inductivi mici, comutarea capacitivă și comutarea asincronă. Acestea au un curent și o tensiune nominală care indică curentul și tensiunea maximă admisă.

Care este diferența între releu și circuit de întrerupere?

• Releul este utilizat pentru controlul unui circuit cu izolație între circuitul de comandă și circuitul controlat. Întrerupătorul este utilizat pentru deconectarea sau izolarea unui circuit de la sursa de alimentare sau de la un circuit de nivel superior.

• Releul funcționează pe o intrare de tensiune joasă, în timp ce întreruptoarele sunt dispozitive automate de încărcare.

• Întreruptoarele sunt utilizate câte unul pe circuit, în timp ce releele pot fi utilizate pentru a controla / selecta unul dintre multe conectate la acesta.

• Un releu poate fi inclus într-un întrerupător, dar nu invers.

• Un releu poate fi, de asemenea, considerat un amplificator electric pentru semnale discrete.