Diferența dintre politicile contabile și estimările contabile

Politici contabile vs. estimări contabile

Pregătirea situațiilor financiare ale unei companii este foarte importantă pentru determinarea stabilității financiare a firmei și înțelegerea capacității firmei de a funcționa în viitor, fără a se confrunta cu probleme de lichiditate. Situațiile financiare ale societății care includ profitul și pierderea, bilanțul și situațiile fluxurilor de trezorerie necesită utilizarea corectă a teoriilor și tehnicilor contabile. Politicile contabile și estimările contabile servesc acestui scop prin asigurarea faptului că datele contabile înregistrate în registrele companiei sunt valabile în ceea ce privește cerințele de reglementare și exactitatea rapoartelor financiare. Cu toate acestea, cele două sunt foarte diferite unul de celălalt, iar acest articol își propune să ofere o explicație clară a modului de a distinge între cele două.

Care sunt politicile contabile?

Politicile contabile sunt liniile directoare, principiile, regulile, standardele și alte informații care asigură pregătirea corectă a declarațiilor contabile de către o firmă. Politicile contabile pe care trebuie să le urmeze firmele sunt Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care includ Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Standardele Internaționale de Contabilitate și Interpretările Internaționale de Raportare Financiară. Aceste politici asigură faptul că situația financiară pregătită este "relevantă și fiabilă", iar abaterea de la aceste politici pentru a arăta că o imagine falsă este umflată este considerată o formă de încercare de manipulare a informațiilor contabile. Folosirea unor politici contabile foarte acceptate în pregătirea situațiilor financiare va contribui în mod semnificativ la capacitatea firmei de a divulga adevărata putere financiară a firmei și poate conduce la o finanțare mai mare din partea investitorilor externi datorită standardelor de publicare mai bune ale societății și informațiilor contabile exacte .

Care sunt estimările contabile?

Există situații în care un contabil se poate confrunta cu o dilemă în care nu este în măsură să identifice cum să înregistreze corect informațiile în situațiile contabile. O astfel de situație va determina necesitatea utilizării estimărilor contabile, care sunt hotărârile făcute cu privire la cele mai recente informații disponibile. Exemple de necesități pentru astfel de estimări includ aspecte legate de veniturile fiscale, datorii neperformante, deprecieri ale stocurilor, deprecierea activelor etc. Estimările contabile sunt esențiale în cazurile în care informațiile financiare nu pot fi măsurate cu precizie, iar utilizarea acestor estimări nu trebuie să submineze acuratețea sau fiabilitatea declarațiilor pregătite.

Care este diferența dintre politicile contabile și estimările?

Principala similitudine între politicile contabile și estimările este că aceștia ajută atât la înregistrarea corectă a informațiilor contabile, cât și la situațiile financiare fiabile și relevante. Politicile contabile sunt reglementări pe care o companie trebuie să le îndeplinească și au fost elaborate în mod specific cu instrucțiuni adecvate cu privire la modul exact în care trebuie înregistrate informațiile și întocmirea declarațiilor. Estimările contabile, pe de altă parte, sunt judecăți de încredere efectuate de contabilii cu experiență atunci când nu sunt disponibile politici precise pentru a face față anumitor tranzacții. Aceasta este o diferență majoră între politicile contabile și estimările. Contabilul trebuie să se asigure că informațiile contabile reflectă imaginea reală și corectă a poziției financiare reale a societății, iar utilizarea politicilor contabile și estimările contabile va contribui la atingerea acestui obiectiv.

Pe scurt:

Politici contabile vs. Estimări contabile

• Politicile contabile și estimările contabile servesc scopului de a asigura că datele contabile înregistrate în registrele companiei sunt valabile în ceea ce privește cerințele de reglementare și exactitatea rapoartelor financiare.

• Politicile contabile sunt standarde, reguli și principii stabilite pentru a instrui în mod precis modul în care trebuie înregistrate informațiile contabile. Sunt necesare estimări contabile atunci când astfel de standarde clare nu sunt disponibile și solicită contabilului să facă o judecată în cunoștință de cauză.

• Politicile și estimările contabile sunt esențiale pentru pregătirea situațiilor financiare fiabile și relevante.