Diferența dintre concepte și convenții contabile

Concepte contabile versus convenții

La sfârșitul fiecărui exercițiu financiar , situațiile financiare sunt întocmite de firme în mai multe scopuri, care includ sumarizarea tuturor activităților și tranzacțiilor, revizuirea statutului financiar al firmei, evaluarea performanțelor și compararea între anii anteriori, competitori și repere industriale. Situațiile financiare întocmite trebuie să fie coerente și comparabile și trebuie să ofere, de asemenea, o imagine fidelă a situației financiare a firmei. Pentru a se asigura că aceste standarde de acuratețe, corectitudine și consecvență sunt îndeplinite, au fost elaborate o serie de concepte și convenții contabile. În timp ce ambele au scopul de a oferi o imagine mai realistă și mai reală a situațiilor financiare ale firmei, există o serie de diferențe subtile între conceptele contabile și convențiile. Articolul explică clar ce înseamnă conceptele contabile și convențiile contabile și subliniază asemănările și diferențele dintre conceptele contabile și convențiile.

Care sunt conceptele de contabilitate?

Conceptele contabile se referă la un set de principii stabilite care asigură faptul că informațiile contabile sunt prezentate într-un mod corect și corect. Există o serie de concepte care au fost stabilite ca principii contabile standard. Aceste concepte au fost create de organizații profesionale și pot fi, de asemenea, susținute de lege și de organele de conducere ca principii standard care trebuie respectate la întocmirea situațiilor financiare. Conceptele contabile includ conceptul continuității activității, conceptul de angajamente, conceptul de prudență, conceptul de realizare, conceptul de măsurare a banilor, conceptul de aspect dual etc.

Ce sunt convențiile contabile?

Convențiile contabile reprezintă un set de practici care sunt în general acceptate și urmate de contabili. Aceste convenții au fost stabilite în timp și sunt urmărite ca o practică și se pot schimba în funcție de schimbările din peisajul financiar. Concepțiile contabile sunt practici care sunt în general acceptate ca fiind norme și care nu sunt înregistrate sau scrise în mod oficial de către organismele profesionale sau organizațiile de conducere. Concepțiile contabile pot acoperi o serie de probleme, cum ar fi modul de abordare a situațiilor din punct de vedere etic, ce măsuri trebuie luate atunci când se confruntă cu probleme specifice, modul de raportare și dezvăluire a unor informații sensibile specifice etc.Odată cu apariția unor noi probleme contabile, a unor noi produse financiare și a schimbărilor în raportul financiar, se vor elabora noi convenții. Exemple de convenții includ consistența, obiectivitatea, dezvăluirea, etc.

Care este diferența dintre conceptele de contabilitate și convențiile?

Conceptele și convențiile contabile reprezintă un set de metodologii, orientări și proceduri standard la întocmirea situațiilor financiare, astfel încât informațiile contabile să fie pregătite într-o manieră consecventă, adevărată, corectă și corectă. Conceptele și convențiile contabile sunt acceptate în întreaga lume ca normă pentru practicile de raportare financiară. Astfel, toate conturile elaborate în conformitate cu conceptele și convențiile sunt uniforme și pot fi ușor utilizate în comparații și evaluări. Uniformitatea reduce, de asemenea, orice confuzie și face mai ușor și mai ușor de înțeles. Pot fi elaborate convenții contabile pentru a răspunde la schimbările în raportul de raportare financiară. Aceste convenții pot fi transformate, în cele din urmă, în concepte contabile oficiale și adăugate pe lista standardelor care trebuie respectate.

Principala diferență între conceptele contabile și convențiile este că noțiunile contabile sunt înregistrate oficial, în timp ce convențiile contabile nu sunt înregistrate oficial și sunt respectate ca reguli general acceptate. Conceptele contabile au fost stabilite de organizațiile profesionale și sunt principii standard care trebuie respectate atunci când se pregătesc conturile financiare. Convențiile sunt practici general acceptate care se pot modifica și se actualizează în timp, în funcție de schimbările survenite în raportul financiar.

Rezumat:

Concepte de contabilitate vs. convenții

• Concepțiile și convențiile contabile reprezintă un set de metodologii, orientări și proceduri standard la întocmirea situațiilor financiare, asigurând astfel pregătirea informațiilor contabile într- adevărat, corect și corect.

• Conceptele contabile se referă la un set de principii stabilite care asigură că informațiile contabile sunt prezentate într-un mod corect și corect. Există o serie de concepte care au fost stabilite ca principii contabile standard.

• Conceptele contabile au fost create de organizații profesionale și pot fi susținute de lege și de organele de conducere ca principii standard care trebuie respectate în pregătirea situațiilor financiare.

• Convențiile contabile reprezintă un set de practici care, în general, sunt acceptate și urmate de contabili.

• Convențiile contabile sunt acceptate ca fiind norme și nu sunt înregistrate sau scrise în mod oficial de către organismele profesionale sau organizațiile de conducere.