Diferența dintre planificarea geodezică și geodezica

Analiză plane vs. geodezică

Supravegherea poate fi pur și simplu definită ca proces sau tehnologie de măsurare în o manieră științifică, deasupra sau sub suprafața pământului, pentru a determina punctele pentru a produce un plan sau o hartă. Când suprafața topografiei este mică și scala la care graficul rezultat este mare, atunci este cunoscut ca plan, iar inversul este Map. Cercetarea este folosită pe scară largă în aproape toate proiectele de inginerie civilă, cum ar fi construcția de clădiri, poduri, rezervoare, baraje, căi ferate, drumuri, proiecte de irigații etc. Topografia poate fi clasificată pe baza unor factori cum ar fi domeniul cercetării , fotogrammetric etc.), obiectul anchetelor (cum ar fi scopul ingineriei, scopul militar etc.), metoda de sondaj (cum ar fi triangularea, trilaterația etc.) și instrumentele utilizate (cum ar fi topografia lanțului, topografia teodolită, nivelarea etc.). Cu toate acestea, clasificarea primară a topografiei este măsurătorile plane și geodezice.

Analiza planurilor

Supravegherea planei este o ramură a topografiei în care suprafața pământului este considerată suprafață plană. Aceasta este cea mai frecvent practică formă de topografie. Acest lucru este folosit atunci când suprafața de explorat este mică (suprafață mai mică de 260 km2), deoarece această metodă neglijează curbura pământului. Pentru a face calcule, se formează triunghiuri în mod normal pe teren și aceste triunghiuri sunt de asemenea considerate drept triunghiuri plane și regulile triunghiurilor plane sunt folosite pentru a face calculele. Zona care urmează să fie studiată și eroarea asociată rezultatelor sondajului sunt corelate pozitiv, ceea ce înseamnă că mai mult este mai mult zona de eroare. Deci, această metodă nu este potrivită pentru o supraveghere mai precisă sau precisă. În mod obișnuit, topografia planului este utilă pentru proiectele de inginerie. În mod normal, în cadrul acestei metode se clasifică sondajul pentru localizarea și construcția căilor ferate, autostrăzii, canalelor și aterizării.

Geodezice

Topografia geodezică este o altă ramură a topografiei în care este luată în considerare curbura pământului atunci când se fac măsurători pe suprafața pământului. Aceasta este forma reală a pământului luată în considerare. Acesta este, de asemenea, cunoscut sub numele de topografie trigonometrice. Triunghiurile formate sunt triunghiuri sferice, iar calculele se fac folosind trigonometria sferică. În această metodă, măsurătorile sunt efectuate utilizând instrumente de înaltă precizie. Această metodă este utilizată pentru determinarea sau stabilirea punctelor de control pentru alte sondaje și pentru liniile și zonele lungi. Poziția fiecărei stații geodezice este exprimată folosind longitudinea și latitudinea, iar în acest scop este utilizat în mod normal Sistemul Global de Poziționare (GPS).

Care este diferența dintre planificarea plane și geodezica?

Deși atât topografia plane cât și topografia geodezică sunt metodele de măsurare pe pământ, ele au câteva trăsături distinctive.

1. În principal, măsurătorile plane ignoră curbura pământului, în timp ce supravegherea geodezică o consideră.

2. Planificarea pe planetă este potrivită pentru zonele mici, în timp ce geodezicele se potrivesc pentru supravegherea suprafețelor mari.

3. Sondajul geodezic este mai precis decât măsurătorile plane.

4. Triunghiurile formate în planificarea plane sunt triunghiuri plane, dar triunghiurile formate în topografia geodezică sunt triunghiuri sferice.

5. Stațiile geodezice se află la o distanță mare față de stațiile formate în topografia plană.

6. Mai mult, planificarea topografică utilizează instrumente normale cum ar fi lanțul, banda de măsurare, teodolitul etc. pentru a localiza punctele de pe pământ, în timp ce topografia geodezică utilizează instrumente mai precise și tehnologii moderne precum GPS.