Diferența dintre auditul intern și auditul extern

Auditul intern vs. Auditul extern

Auditul este un proces formal de evaluare a unei organizații, în principal din punctul de vedere al performanței sale financiare. Cu toate acestea, un audit poate include evaluarea oricărui lucru, de la personal la sisteme, la procesele implicate într-o organizație. Există chiar audituri energetice, audituri de management de proiect și audituri de calitate care ajută la eficiența și productivitatea globală a unei organizații. Practic, auditurile sunt clasificate ca audituri interne și audituri externe. Există similitudini în obiectivele ambelor tipuri de audit, deși există și diferențe care nu pot fi evidențiate în acest articol.

Cea mai importantă diferență dintre auditul intern și cel extern este faptul că, în timp ce auditul intern este efectuat de un departament separat, care se află încă în interiorul unei organizații, auditul extern este efectuat de un organism independent care locuiește în afara organizație pe care o audită. Auditul intern este mai mult sau mai puțin o procedură de rutină care poate fi inițiată oricând la comenzile conducerii organizației și acoperă domenii sau departamente specifice care sunt solicitate de conducere. Auditurile interne pot fi atât financiare, cât și nefinanciare și sunt efectuate de către auditori care sunt angajați ai companiei, deși aceștia raportează direct conducerii. Auditurile interne încearcă să afle riscurile cu care se confruntă o companie și măsurile luate pentru a gestiona aceste riscuri.

Auditurile externe sunt solicitate de o companie și sunt efectuate de firme publice de contabilitate. Acestea sunt exerciții care sunt realizate în maniera cea mai profesionistă și sunt considerate semnificative din punctul de vedere al tuturor părților interesate dintr-o companie. Aceste audituri scoate la lumină situația financiară a unei societăți într-o manieră cea mai imparțială și reflectă o evaluare corectă a situației financiare a unei societăți.

Un punct important de diferență între aceste două tipuri de audit este faptul că, în timp ce auditurile interne se ocupă mai mult de gestionarea riscurilor, auditurile externe rămân limitate la conturile finale ale unei societăți și dacă datele au fost prezentate o manieră corectă și transparentă în situațiile financiare sau nu.

Pe scurt:

Audit intern vs. audit extern

• Auditurile interne sunt exerciții efectuate de angajații unei companii, în timp ce auditurile externe sunt efectuate de agenții externe care nu sunt angajați ai companiei.

• Auditurile interne pot fi destul de largi și acoperă orice zonă de operare. Acestea sunt inițiate ori de câte ori managementul consideră adecvat. Pe de altă parte, auditurile externe se referă în principal la evaluarea situației financiare a unei companii din punctul de vedere al tuturor părților interesate.

• Auditurile interne joacă un rol important în pregătirea unei companii pentru o evaluare corectă prin intermediul auditurilor externe.