Diferența dintre cation și anion

Cation vs. Anion

Într-un atom există un nucleu care conține neutroni și protoni. Protonii au o sarcină pozitivă, în timp ce neutronii sunt neutri, fără nicio sarcină. Aceasta face ca sarcina întregului nucleu să fie pozitivă. Electronii care se rotesc în jurul nucleului în orbitalul lor specific au o încărcătură negativă. Un atom conține un număr egal de protoni și electroni pentru a stabiliza ambele încărcături și a face o entitate stabilă și neutră.

Ion
Un ion este o particulă încărcată formată dintr-un atom sau o moleculă. Este o particulă în care numărul total de electroni nu este egal cu numărul de protoni care, la rândul său, conduc la generarea unei încărcări. Dacă ionul este format dintr-o pierdere de electroni, se dezvoltă o încărcătură pozitivă și dacă se formează printr-un câștig de electroni, atunci particulei îi este atribuită o sarcină negativă. Procesul de generare a ionilor se numește ionizare.

Cation
Un cation este un ion cu o sarcină netă pozitivă asupra lui. Această încărcătură pozitivă este dezvoltată deoarece numărul de electroni este mai mic în acesta din orice motiv de legare. Dacă un electron este pierdut din ultima cochilie, de asemenea numit cochilie de valtare în legătura ionică, numărul de electroni scade, rezultând sarcina protonilor pozitivi de a domina. Acest lucru face atomul un cation.
Luând exemplul de sodiu, Na, care are 11 electroni și 11 protoni într-o stare naturală, orbita exterioară are 1 electron. Detaliile sunt date în diagramă în conformitate cu modelul lui Bohr și principiul Aufbau. Pentru a-și stabiliza octetul, atomul lui Na își pierde cel mai îndepărtat electron. Acest lucru provoacă o sarcină netă pozitivă pentru a se dezvolta pe atomul numit acum un cation.
// www. NIOS. ac. in / imagini / 5. Exemple de cationi sunt: ​​Na +, Ca2 +, Al3 +, H3O + (ion hidroniu), NH4 + (ion de amoniu) etc.
De obicei, toate metalele formeaza cationi. Reacția rezultată este endotermă.

Anion

Un anion este exact opusul unui cation. În timp ce un cation deține o sarcină netă pozitivă, un anion este un ion care deține o sarcină negativă netă. Acest lucru se datorează faptului că, într-un anion, există un adaos de electroni în cochilie. Deci, numărul de electroni care poartă o încărcătură negativă devine mai mare decât numărul de protoni. Ca rezultat, există o sarcină negativă netă atribuită structurii, făcând un atom un ion negativ de încărcare cunoscut sub numele de anion.
Un atom de clor devine un anion după achiziționarea unui electron care să-și stabilizeze octetul conform ilustrației de mai jos.
// www. NIOS. ac. in / imagini / 5. 2. gif
Pentru exemple de anioni sunt: ​​F-, SO42-, O2-, PO42-, N03-, etc.

De obicei, nemetalele formează anioni și reacția rezultată este exotermă.
Rezumat:

1. Anionii sunt atomii încărcați negativ, care se formează prin adăugarea de electroni în carcasa de valtare, în timp ce cationii se formează atunci când orice electron este pierdut din carcasa de lagăr, determinând încărcarea netă a atomului să devină pozitivă.

2. Metalele formează în cea mai mare parte cationi în timp ce anionii se formează în cea mai mare parte din nemetale.
3. Procesul de ionizare într-un cation este endotermic, în timp ce în cazul unui anion este exotermic.