Diferența dintre costul de absorbție și costul variabil

Costul absorbției vs costul variabil

Cunoașterea diferenței dintre costul absorbției și costul variabil este o necesitate de a face costul produsului. De fapt, succesul unei afaceri de producție depinde în principal de modul în care produsele sunt costuri. Există diferite tipuri de costuri implicate într-un mediu de producție. În special, costurile pot fi identificate ca costuri variabile și costuri fixe. Costurile de absorbție și costul variabil sunt două abordări diferite ale costurilor utilizate de organizațiile de producție. Această diferență apare deoarece costul de absorbție tratează toate costurile de producție variabile și fixe ca cost de produs, în timp ce costurile variabile tratează doar costurile care variază în funcție de costul produsului. O organizație nu poate practica ambele abordări în același timp, în timp ce cele două metode, costurile de absorbție și costurile variabile, își dau propriile avantaje și dezavantaje.

Care este costul absorbției?

Costul de absorbție, cunoscut și ca costul total sau costul tradițional, captează costurile de producție fixe și variabile în costul unitar al unui anumit produs. Prin urmare, costul unui produs care se încadrează în costuri de absorbție constă în material direct, forță de muncă directă, variație variabilă de producție și o parte a unei suprafețe fixe de fabricație absorbită folosind o bază adecvată.

Deoarece costul absorbției suportă toate costurile potențiale în contabilitate la calcularea costului unitar, unii oameni consideră că este metoda cea mai eficientă de calculare a costului unitar. Această abordare este simplă. Mai mult decât atât, în cadrul acestei metode, inventarul poartă o anumită sumă de cheltuieli fixe, prin prezentarea unui inventar de închidere extrem de apreciat, profiturile pentru perioada respectivă vor fi, de asemenea, îmbunătățite. Cu toate acestea, acest lucru poate fi folosit ca un truc contabil pentru a arăta profiturile mai mari pentru o anumită perioadă, prin transferarea cheltuielilor fixe de producție din contul de profit și pierdere la bilanț ca stocuri de închidere.

Ce este costul variabil?

Costurile variabile, cunoscute și ca costuri directe sau costuri marginale, consideră doar costurile directe drept costul produsului. Astfel, costul unui produs constă dintr-un material direct, o muncă directă și o variație variabilă de producție. Operațiunile fixe de producție sunt considerate ca fiind costuri periodice similare costurilor administrative și de vânzare și imputate veniturilor periodice.

Costurile variabile generează o imagine clară asupra modului în care costul unui produs se modifică într-o manieră incrementală cu modificarea nivelului de producție al unui producător. Cu toate acestea, deoarece această metodă nu ia în considerare costurile generale de producție în ceea ce privește costurile produselor sale, aceasta subestimează costul total al producătorului.

Similaritatea dintre costul de absorbție și costul variabil este că scopul ambelor abordări este același; pentru a evalua costul unui produs.

Care este diferența dintre costurile de absorbție și costurile variabile?

• Costul de absorbție percepe toate costurile de producție în costul unui produs. Costurile tarifare variabile includ numai costurile directe (costuri materiale, de muncă și costuri variabile) în costul unui produs.

• Costul produsului în costul absorbției este mai mare decât costul calculat în cadrul costului variabil. În costurile variabile, costul produsului este mai mic decât costul calculat în baza costului de absorbție.

• Valoarea stocurilor finale (în contul de profit și pierdere și bilanțul contabil) este mai mare în conformitate cu metoda costului absorbției. În cazul costurilor variabile, valoarea stocurilor finale este mai mică comparativ cu costul absorbției.

• În cadrul costului de absorbție, cheltuielile fixe de producție sunt considerate ca fiind un cost unitar și sunt imputate prețului de vânzare. În cazul costurilor variabile, cheltuielile fixe de producție sunt considerate ca fiind costuri periodice și se aplică din profiturile brute periodice.

Rezumat:

Costul de absorbție vs costurile variabile

Costurile de absorbție și costul variabil sunt două abordări principale utilizate de organizațiile de producție pentru a ajunge la un cost pe unitate pentru diferite scopuri de luare a deciziilor. Costul de absorbție consideră că toate costurile de fabricație ar trebui incluse în costul unitar al unui produs; altfel decât costurile directe, adaugă o parte din costurile fixe de fabricație pentru calcularea costului produsului. În schimb, costurile variabile consideră costurile directe (variabile) ca fiind costul produsului. Prin urmare, două abordări oferă două cifre ale costului produsului. Având în vedere avantajele și dezavantajele proprii, ambele metode pot fi folosite ca abordări eficiente de stabilire a prețurilor de către producători.